Offerte aanvragen

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Als je een pand van voor 1994 wilt laten verbouwen of (deels) wilt laten slopen, is het verplicht om asbestonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek, evenals de sanering en (gedeeltelijke) sloop van het pand, moet worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.

Bij ons kun je het complete proces van onderzoek tot en met sloop uit handen geven. Je hebt hierbij slechts één aanspreekpunt voor het project.

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt over asbestonderzoek.

Liever direct een adviseur spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We hebben o.a. ervaring met het saneren en het (deels) slopen van oude:

  • Loodsen
  • Tank terminals
  • Productiehallen
  • Energiecentrales
  • Kantoorgebouwen
  • Offshore platformen

 

Wat is een asbestonderzoek?

Bij een asbestonderzoek (ook wel een asbestinventarisatie genoemd) worden alle asbesthoudende materialen en producten in een pand in kaart gebracht. Dit gebeurt na een deskresearch (vooronderzoek) waarbij bouwtekeningen, eventuele oudere inventarisatierapporten en informatie van de beheerder en gebruikers van het pand worden bestudeerd.

Een deskundige asbest inventariseerder (DIA) gaat vervolgens op onderzoek uit om het asbest op te sporen en neemt een monster. Dit monster wordt geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het asbestinventarisatierapport. Dit rapport moet voldoen aan de SMA-rt database regels en richtlijnen.

In het rapport staan onder andere:

  • Het niveau van aanwezigheid van asbest in het gebouw of object.
  • De risico’s voor de gebruikers van het gebouw.
  • Het risiconiveau voor het asbestverwijderingsbedrijf.
  • De veiligheidsvoorschriften voor het saneren van het asbest.

Kunnen alle werkzaamheden door één partij worden uitgevoerd?

Wij zijn niet bevoegd om zelf het asbestonderzoek op te stellen en vervolgens het asbest te verwijderen en de sloopwerkzaamheden uit te voeren. Wel kunnen wij een gecertificeerd bedrijf opdracht geven om een asbestonderzoek uit te voeren en een rapport op te stellen. Op basis van dit rapport kunnen wij de sanering, sloop, renovatie en het bouwrijp maken van het terrein uitvoeren.

Naast het opstellen van een asbestverwijderingsplan en het doen van een melding bij de gemeente, maken wij ook een volledig sloopveiligheidsplan.

Wij beheren het hele project, zodat jij je kunt blijven focussen op je onderneming.

Worden asbestonderzoeken hetzelfde uitgevoerd?

Nee, er zijn verschillende soorten onderzoeken mogelijk. Dit hangt af van jouw unieke situatie. Hieronder leggen we de drie verschillende soorten asbestonderzoeken kort en krachtig aan je uit.

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Welke drie verschillende soorten asbestonderzoeken zijn er?

Quickscan (voorheen type-0)

Bij een quickscan (kort onderzoek) controleert een asbestonderzoek bedrijf een pand of object op de aanwezigheid van asbest. Tijdens dit onderzoek worden er geen objecten of materialen gedemonteerd of opzettelijk beschadigd. Bij twijfel worden er vaak monsters genomen die vervolgens worden geanalyseerd in een laboratorium.

Een quickscan wordt vooral uitgevoerd door vastgoedeigenaren die hun pand willen verkopen en willen achterhalen of er wel of geen asbest in het pand aanwezig is voordat het verkocht wordt.

 

Visuele inventarisatie (voorheen type-A)

Bij een visuele inventarisatie worden alle zichtbare asbesthoudende materialen in kaart gebracht. Om deze materialen te identificeren worden er monsters afgenomen, wat mogelijk kan leiden tot een kleine beschadiging van het materiaal. De monsters worden vervolgens naar een onafhankelijk laboratorium gestuurd en daar geanalyseerd.

 

Destructieve inventarisatie (voorheen type-B)

Het destructieve onderzoek is veel grondiger dan de twee eerdere onderzoeken die genoemd zijn. Wanneer een gebouw of object (deels) moet worden gesloopt of gerenoveerd, is een destructief onderzoek vereist.

Bij een destructief onderzoek wordt er nauwkeurig gekeken naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw of object. Hiervoor worden openingen gemaakt in dakconstructies, plafonds en wanden om deze grondig te onderzoeken. Na het onderzoek worden er monsters genomen en naar een laboratorium gestuurd voor analyse.

 

Is een asbestonderzoek verplicht?

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving is een asbestonderzoek door een gecertificeerd bedrijf verplicht voordat er renovatie- of sloopwerkzaamheden aan een gebouw van voor 1994 wordt uitgevoerd.

Moet ik asbest laten saneren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf?

Ja, als bedrijf moet je het asbest laten saneren door een bedrijf dat is gecertificeerd conform het procescertificaat asbestsanering. Wij zijn gecertificeerd en daarom mogen we je helpen met het saneren van asbest in je gebouw of object.

Wil je meer weten over het laten saneren van asbest en hoe wij te werk gaan? Bekijk dan onze pagina: asbest verwijderen.

Liever direct een adviseur spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Je kan ons bellen naar +31 (0) 85 201 87 26 of mailen naar info@dcc-eu.com.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?