Offerte aanvragen

Wat staat er in een asbestinventarisatierapport?

Voor een verbouwing of (gedeeltelijke) sloop van een object van voor 1994 is het verplicht om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Dit inventarisatieproces, de sanering en de (gedeeltelijke) sloop van het gebouw, moet worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.

Wij nemen dit complete proces van inventarisatie tot en met de sloop volledig voor je uit handen. Tijdens het proces heb je maar één aanspreekpunt voor je project.

Op deze pagina vertellen we je alles wat je moet weten over het asbestinventarisatierapport.

Liever direct een adviseur spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We hebben o.a. ervaring met het saneren en het (deels) slopen van oude:

  • Fabrieken
  • Ziekenhuizen
  • Energiecentrales
  • Kantoorgebouwen
  • Appartementencomplexen

Wat is asbestinventarisatie?

Bij asbestinventarisatie worden alle aanwezige asbesthoudende materialen en producten in kaart gebracht. Voordat deze inventarisatie kan plaatsvinden, wordt er eerst een deskresearch uitgevoerd. Tijdens dit vooronderzoek worden bouwtekeningen en indien beschikbaar oudere asbestinventarisatierapporten bestudeerd. Ook kunnen de beheerder van het pand en de gebruikers worden geïnterviewd.

Een deskundig inventariseerder asbest (DIA) gaat vervolgens op zoek naar het asbest en neemt een monster. Dit monster wordt daarna geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk verwerkt in het asbestinventarisatierapport.

Niet alle inventarisaties zijn hetzelfde. De verschillende soorten inventarisaties leggen we je eenvoudig uit in ons blog: asbestinventarisatie: hoe gaat dit proces in zijn werk?

Wat staat er in een asbestinventarisatierapport?

Wat staat er in een asbestinventarisatierapport?

Het rapport moet voldoen aan de SMA-rt database regels en richtlijnen.

In het rapport staan onder andere:

  • De mate van aanwezigheid van asbest binnen het gebouw of object.
  • De risico’s voor de gebruikers van het gebouw.
  • De hoogte van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf.
  • De veiligheidsvoorschriften voor het saneren van het asbest.

Is het laten opstellen van een rapport verplicht of vrijblijvend?

Voor panden gebouwd vóór 1994 is een asbestinventarisatie(rapport) verplicht conform het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (SC-540) in geval van sloop, renovatie of verbouwing. Op basis van dit rapport kan een sloopmelding bij de gemeente worden ingediend. Deze verplichting is vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

In andere gevallen is een inventarisatie niet verplicht, maar wel aan te raden als er een vermoeden is van aanwezigheid van asbest in een gebouw of woning. Specialisten kunnen onderzoeken of er daadwerkelijk asbest aanwezig is, waar het zich bevindt en om welke soort het gaat. Als je er zeker van wilt zijn dat jouw bedrijfspand of ander object geen asbesthoudende materialen bevat, is het altijd verstandig om een asbestinventarisatierapport te laten opstellen.

Wat staat er in een asbestinventarisatierapport?

Mag één bedrijf het rapport opstellen en de sloopwerkzaamheden uitvoeren?

Nee, wij mogen niet zelf het asbestinventarisatierapport opstellen en vervolgens het asbest verwijderen en de sloopwerkzaamheden uitvoeren. Wel kunnen wij een gecertificeerd bedrijf opdracht geven om een asbestinventarisatie uit te voeren en een rapport op te stellen. Op basis van dit rapport kunnen wij vervolgens de asbestsanering, sloop, renovatie en het bouwrijp maken van het terrein uitvoeren.

Naast het opstellen van een asbestverwijderings plan en het doen van een melding bij de gemeente, maken wij ook een volledig sloopveiligheidsplan.

Wij beheren het hele project, zodat jij je kunt blijven focussen op je onderneming.

 

Is het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport verplicht?

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving is een asbestinventarisatierapport laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf verplicht voordat er renovatie- of sloopwerkzaamheden aan een gebouw van voor 1994 wordt uitgevoerd.

Moet ik asbest laten saneren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf?

Als bedrijf dien je het saneren van asbest te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf met een procescertificaat asbestsanering. Wij zijn gecertificeerd en kunnen je daarom helpen bij het saneren van asbest in jouw gebouw of object.

Wil je meer weten over het laten saneren van asbest en hoe wij te werk gaan? Bekijk dan onze pagina: asbest laten verwijderen.

Liever direct een adviseur spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Je kan ons bellen naar +31 (0) 85 201 87 26 of mailen naar info@dcc-eu.com.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?