Offerte aanvragen

Duurzaamheid

In ons vak krijgen we dagelijks te maken met stoffen die zowel belastend voor de mens als voor het milieu zijn. We hebben daarom een grote verantwoordelijkheid om hier op een adequate manier mee om te gaan.

Daarom houden we ons aan strikte wetgeving en regels die betrekking hebben op het milieu en de veiligheid van medewerkers en derden. Door middel van interne en externe controles worden onze werkzaamheden regelmatig getoetst.

Al onze medewerkers die met deze belastende stoffen te maken hebben, zijn daarom opgeleid, gecertificeerd en hebben een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. De certificaten ISO 9001, het certificaat SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen) en het strengste veiligheidscertificaat VCA-P zijn in ons bezit en dragen hieraan bij.

Jaarlijks worden meetbare doelstellingen die te maken hebben met arbeidshygiëne, milieuhygiëne en belastende stoffen geformuleerd voor een verbetering van onze diensten.

 

Partner van MVO Nederland 
Om onze doelstellingen extra kracht bij te zetten, hebben we ons als partner aangesloten bij MVO Nederland. Daarmee zijn we onderdeel van een beweging van ondernemers die allemaal hetzelfde nastreven: werken aan klimaatneutraliteit, de circulaire economie, inclusief ondernemen en eerlijke ketens.

 

Milieubarometer

Sinds 2020 maken wij gebruik van de Milieubarometer. De Milieubarometer is ontwikkeld door stichting Stimular om onze milieuprestaties in kaart te brengen en te monitoren. Bekijk het besparingsplan.

 

CO2-prestatieladder

2021 09 Communicatiebericht CO2

2022 06 Communicatiebericht CO2

2022 09 Communicatiebericht CO2

2020 Emissie Inventarisatie

2021 Emissie Inventarisatie

2020 B 430d Co2 Doelstellingen en Maatregelen

2021 B 560b Co2 Doelstellingen En Maatregelen

 

 

 

www.skao.nl

www.nlco2neutraal.nl

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?