Offerte aanvragen

Circulaire sloop van stralingsbunkers en gebouwen

Bij dit project hebben we de stralingsbunkers en de bijbehorende gebouwen circulair gesloopt. Met de betrokken partijen is voor de diverse afvalstromen actief gezocht naar een afnemer waar de materialen zo veel als mogelijk hergebruikt konden worden. Overige materialen zijn handmatig gesloopt, en gescheiden in metalen, hout, isolatie en overige bouw- en sloopafval.

De bunkers ten behoeve van de stralingsapparatuur waren voorzien van wanden met loodelementen om straling naar de aangrenzende ruimtes tegen te gaan. Deze elementen zijn gedemonteerd en gestapeld per 1000kg. De pallets met lood zijn centraal verzameld en in grotere partijen afgevoerd om dienst te doen als ballast voor o.a. kranen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de bunkers gemeten door een stralingskundige en is in de gebouwen een asbestinventarisatie uitgevoerd. Na ontvangst van de rapporten zijn de werkzaamheden aangevangen.

Binnen de gebouwen zijn ook de volgende materialen gedemonteerd en hergebruikt:

  • Deuren
  • Deurdrammers
  • Armaturen
  • Inventaris
  • Luchtbehandelingskasten en ventilatie
  • Motoren en pompen
  • Schakelkasten
  • Kabelgoten

Overige activiteiten:

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?