Offerte aanvragen

Aangepast sloopplan door vervuilde vakken in dubbeldeks drijvend dak

In september 2019 zijn we weer bezig geweest met de sloop van een dubbeldeks drijvend dak. Om de zoveel tijd wordt er groot onderhoud gedaan aan grote opslagtanks en in sommige gevallen kunnen de 500 ton zware daken niet meer worden gerepareerd. Aan ons de schone taak om die daken systematisch te slopen. Hoe we dat doorgaans aanpakken, kunt u lezen in een ander artikel over het vervangen van een dubbeldeks drijvend dak.

Ditmaal hadden we te maken met vervuilde vakken in het dak. Deze vervuiling was veroorzaakt door een lekkage. Het brandbare product dat in de opslagtanks zat, was in deze vakken getrokken. Dit vroeg om een iets andere aanpak dan normaal, welke we in een aangepast engineeringsplan hebben omschreven.

 

Verwijderen van vervuilde vakken

In het bovenste dek hebben we inspectieluiken gemaakt met luchtgereedschap om te kunnen bepalen waar de grootste vervuiling zat. Aan de hand van deze informatie hebben we de rest van de sloopwijze aangepast. De plekken waar de meeste vervuiling zat, hebben we eerst schoongemaakt en de snijlijnen aangepast op de vervuiling. Waar het vuil zit, kun je niet met de brander snijden in verband met brandgevaar.

 

Aanvullende ondersteuning onder onderdek

Normaal plaatsen we voor het demonteren het onderdek op stempels, zodat het niet doorzakt tijdens de werkzaamheden. In dit geval stond het dak al op zijn eigen stalen poten. Deze poten waren echter niet genoeg om het dak te stabiliseren, omdat er tijdens het slopen andere krachten vrijkomen. Daarom hebben wij aanvullend extra ondersteuning aangebracht en het werk deels verplaatst, om ervoor te zorgen dat we op een veilige manier konden slopen.

 

Extra vroege diensten

Wij waren niet alleen in de tankput. Een andere aannemer, die verantwoordelijk was voor het stralen van de tank (red. bestaande verflaag eraf halen), voerde zijn werkzaamheden op dezelfde dagen uit. Omdat er tijdens het stralen veel stof en straalgrit vrijkomt, was het van belang dat onze jongens weg waren voordat het stralen om 14:00 uur begon. Om er toch voor te zorgen dat het dubbeldeks drijvend dak voor de deadline was gedemonteerd, begonnen wij rond 05:00 uur ‘s ochtends al met slopen. Zo hebben we onze werkzaamheden toch binnen 5 weken kunnen uitvoeren en is dit project wederom efficiënt uitgevoerd.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?