Offerte aanvragen

Verschillende sloopwerkzaamheden bij een producent van chemicaliën

Bij een producent van chemicaliën hebben we diverse sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Als eerste stap hebben we het werkterrein zorgvuldig ingericht. Hierbij hebben we gezorgd voor de benodigde voorzieningen en faciliteiten om de werkzaamheden efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren.

Voor dit project hebben we de sloopwerkzaamheden opgedeeld in verschillende fases, waarvoor afzonderlijke werkinstructies zijn opgesteld.

Asbestsanering van het terrein

Bij dit omvangrijke project ging onze eerste prioriteit uit naar een grondige asbestsanering van het terrein. We hebben met uiterste zorgvuldigheid en precisie een groot gedeelte van het terrein asbestvrij gemaakt. Door de complexiteit van het terrein en de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, hebben we onze teams ingezet die gespecialiseerd zijn in asbestsanering volgens de geldende voorschriften en richtlijnen.

Apparatuur op een veilige manier gedemonteerd

Tijdens deze werkzaamheden hebben we apparatuur op een veilige manier gedemonteerd en gemarkeerd. Het materiaal is met behulp van een mobiele hijskraan naar de aangewezen laydown area getransporteerd en vervolgens met een sloopkraan in een container geladen. Sommige vaten waren nog in redelijke conditie en konden na een cleaning van ons personeel weer duurzaam worden ingezet.

Waterkoelers gedemonteerd en op de laydown area geplaatst

Door middel van een hijskraan zijn zware waterkoelers uit hun positie gehesen. Tijdens deze fase is er ook gebruik gemaakt van de battryspray methode om asbest te saneren. Het project moest ook uitgevoerd worden in een korte periode. De koelers die in gebruik blijven konden maar een korte periode buiten gebruik zijn.

Al het elektrisch materiaal van een gebouw verwijderd

Bij deze opdracht heeft de opdrachtgever een specifiek gebouw afgesloten van elektra, waardoor wij al het elektrische materiaal konden verwijderen, inclusief kabels die door muren en onder de grond liepen. We hebben een elektrische minikraan ingezet om zware onderdelen naar buiten te tillen. De systeemvloer is verwijderd, terwijl de deuren en trap intact zijn gebleven. Alvorens we aan de slag konden met de leegsloop van het pand, hebben we ook in dit gebouw het asbest gesaneerd.

Opruimen werkterrein en demobilisatie

Na het voltooien van de sloopwerkzaamheden hebben we het werkterrein opgeruimd en de benodigde demobilisatie uitgevoerd. Het project hebben we naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

 

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?