Offerte aanvragen

Slopen van oude winkelpanden in drukbezocht gebied Spijkenisse

Aan het Kolkplein in Spijkenisse hebben we een winkelcomplex bestaande uit meerdere winkels gesloopt. Het winkelgebied zal plaats gaan maken voor een woongebied. Voorafgaand aan het slopen, hebben we een asbestinventarisatie gedaan, waarna we uiteindelijk een omvangrijke asbestsanering hebben uitgevoerd.

Omdat het bij dit project om een drukbezocht winkelgebied ging zijn we voor dit project veel in overleg geweest met de gemeente, aangrenzende winkeliers en omwonenden.

Omleiden van verkeersstromen

De oude winkelpanden die gesloopt zijn, bevonden zich middenin het centrum van Spijkenisse langs een drukke weg en vlakbij een fietspad.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen moesten meerdere verkeersstromen worden omgeleid. Daarom hebben we in overleg met de opdrachtgever een verkeersplan opgesteld, welke is goedgekeurd door de gemeente.

Extra begeleiding bij bevoorrading

De nabijgelegen winkels waren gedurende dit project gewoon open en dienden ook te worden bevoorraad. Om dit te kunnen doen, was het voor vrachtwagens noodzakelijk om dóór het sloopgebied te gaan.

Daarom stond er een medewerker van ons altijd paraat om de vrachtwagens veilig door het sloopgebied te begeleiden. Op deze manier kwam de bevoorrading van de winkels niet in het gering!

Oude materialen en puin zijn hergebruikt

Ook bij dit project konden we gelukkig weer een hoop materialen en puin een tweede leven geven. Het hout dat is vrijgekomen en gesorteerd, zal behandeld worden en kan hergebruikt worden. Daarnaast is ook al het glas wat we gedemonteerd hebben opnieuw ingezet bij een project. En al het puin dat bij de sloop is vrijgekomen is gebroken tot repac en is direct vervoerd naar een nieuwbouwproject dichtbij. Hierdoor is het transport ook beperkt gebleven.

Strakke planning met deadlines die allemaal gehaald zijn

Waarbij er bij andere sloopprojecten vaak enige tijd overheen gaat voordat de gesloopte locatie een nieuwe bestemming krijgt, was dat bij dit project anders. Het oude winkelgebied moest direct na de sloopwerkzaamheden plaats maken voor de start van de nieuwbouwwoningen. En zelfs tijdens onze werkzaamheden moesten andere aannemers al starten met hun werkzaamheden. Hierdoor moesten wij in fases werken en was de ruimte beperkt. Dit maakte dit project erg uitdagend. Uiteindelijk zijn alle deadlines gehaald en was de opdrachtgever tevreden.

 

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?