Offerte aanvragen

Sloop van treinverladingsstation inclusief asbestsanering

Voor een grote producent van chemische additieven hebben wij een treinverladingsstation gesloopt inclusief het verwijderen van asbest. Om de sloopwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren hebben we allereerst het spoor dichtgelegd met rijplaten en houten schotten.

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden zijn o.a. vanuit een hoogwerker alle asbesthoudende toepassingen gesaneerd. Na deze sanering is gezamenlijk met de opdrachtgever het leidingwerk op verschillende locaties opengemaakt om controle op reststoffen mogelijk te maken. Tijdens deze controle zijn reststoffen aangetroffen wat ertoe leidde dat ervoor gekozen is om het leidingwerk te drainen en koud te slopen. Hiertoe hebben we samen met de opdrachtgever besloten om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Bij dit project was communicatie een belangrijk onderdeel. Doordat we werkte in een liveomgang, moest er rekening gehouden worden met de doorlopende werkzaamheden op de fabriek. Wij hebben de operationele afdeling dagelijks op de hoogte gehouden van de werkzaamheden die wij moesten uitvoeren. Om overlast te voorkomen hebben we er o.a. voor gekozen om voor de aan- en afvoer voor een route buitenom te kiezen.

De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en binnen de afgesproken planning veilig uitgevoerd.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?