Bodemsanering voor bedrijven en grondeigenaren

Verwacht, of heeft u bodemvervuiling gevonden tijdens een sloopproject? Of bent u geïnformeerd dat de bodem van uw bouwgrond is verontreinigd? Dan helpen we u graag met het opstellen van een saneringsplan, met het aanvragen van de (eventuele) subsidie en uiteraard ook met de bodemsanering.

Bij een sloop- of renovatie project kunnen we ook andere werkzaamheden voor u uit handen nemen als het (deels) slopen van een object, renoveren en hergebruiken van materialen én het bouwrijp maken van het terrein. We maken dan ook een volledig sloopveiligheidsplan. Als u het project aan ons uitbesteedt, heeft u maar altijd één aanspreekpunt voor uw project.

Wilt u direct een collega spreken? Neem dan contact met ons op.

DCC in het kort:

 • Bodem saneren voor zakelijke klanten
 • We kunnen u ook helpen met het bouwrijp maken van het terrein
 • Actief in verschillende soorten sectoren
 • Van bodemverontreiniging tot circulair slopen
 • Meer dan 30 jaar ervaring

In de volgende sectoren kunnen we bodemsanering uitvoeren:

Offshore & maritiem

Schepen Nucleair

Energie

Energiecentrales Hoogspanningsmasten Windmolens

Tankterminals

Medisch

Ziekenhuizen Nucleair

Industrie

Chemisch en petrochemisch Levensmiddelenindustrie Nucleair

Binnenstedelijk

Woningen en flats Renovatiesloop Kunstwerken

Moet ik bodemsanering uitbesteden aan een gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf?

Ja, u moet als bedrijf of grondeigenaar de sanering uit laten voeren door een bedrijf dat is gecertificeerd conform het BRL SIKB 7000 procescertificaat voor bodemsaneringen. Wij zijn gecertificeerd en daarom mogen we u helpen met het saneren van de bodem.

bodemsanering door specialisten
bodemsanering door DCC

Wanneer moet een bodem gesaneerd worden?

Er zijn verschillende aanleidingen waarom een bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. De meest voorkomende aanleidingen zijn:

 • Bij het uitvoeren van (nieuw)bouwprojecten is het aanvragen van een bouwvergunning (op grond van de Woningwet) nodig om te weten dat de locatie wel of niet verontreinigd is.
 • Voor het aanleggen en onderhouden van (ondergrondse) infrastructuur waar graafwerkzaamheden nodig zijn om grond of bagger te verplaatsen, is het verplicht om de kwaliteit van het oppervlaktewater te controleren. Dit geldt voor de locatie waar wordt gebaggerd en waarnaar het grond of bagger naartoe wordt verplaatst.
 • Als er een vermoeden van bodemverontreiniging is, kan dit een aanleiding zijn om een bodemonderzoek uit te (laten) voeren. Wanneer het risico groot is dat de grond of het grondwater erg vervuild is, moet de bodem met spoed gesaneerd worden.
 • Wanneer er door een calamiteit bodemverontreiniging ontstaat, moet er onderzocht worden hoe erg de situatie is, zodat dit herstelt kan worden.
 • Wanneer iemand grond koopt, wordt er vaak afgesproken om de kwaliteit van de bodem te laten bepalen. Het bodemonderzoek is vaak ook belangrijk voor de waardebepaling van een perceel.

Bodemsanering: hoe verloopt dit proces?

Als er een aanleiding is, kunnen we aan de slag met het bodemonderzoek traject. De eerste stap is het uitvoeren van het vooronderzoek. Tijdens dit onderzoek worden belangrijke vragen beantwoord als:

 • Waar zijn de bodembedreigende werkzaamheden of activiteit uitgevoerd?
 • Welke stoffen zijn hier mogelijk vrijgekomen?
 • Is het mogelijk dat er asbest, lood of zink in de bodem zit?

De tweede stap is het verkennend onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er een bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. Dan worden er grond- en grondwatermonsters verzameld om deze te analyseren in een hiervoor gespecialiseerd laboratorium.

Na de uitslag kunnen we aan de slag met het uitvoeren van de bodemsanering.

Het onderzoek wordt niet door ons uitgevoerd. Wij voeren namelijk nooit een onderzoek uit maar we mogen wel een bedrijf daarvoor de opdracht geven. En op basis van dat rapport de bodem saneren.

Moeten er ook andere werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het slopen van een appartementencomplex, fabriek of tankterminal? Ook dit kunnen we volledig voor u uit handen nemen. Zo kunt u blijven focussen op uw bedrijf en zorgen wij ervoor dat de sloop- en saneringswerkzaamheden op korte termijn worden gerealiseerd.

Wilt u meer weten over het (deels) slopen van een object? Bekijk dan onze sloopwerken pagina.

bodemsanering door bodemsaneringsbedrijf DCC

Bij de volgende objecten kunnen we u helpen met verwijderen van asbest:

Tank terminals

Leidingen

Productiehallen

Loodsen

Kantoorgebouwen

Energiecentrales

Appartementencomplexen

Ziekenhuizen

Fabrieken in de industrie

Bruggen

Kades

Windmolenparken

Vliegtuigen

Schepen

Offshore platformen

Kranen

Container terminals

Container overslag terreinen

Waterzuivering

Flenzen / Pompen

Kunstwerken

Onze werkwijze voor bodemsanering:

1. Wij komen bij u langs

Na het ontvangen van het bodemonderzoeksrapport maken we met u een afspraak. Tijdens deze afspraak beantwoorden we eventuele vragen en bekijken we het object.

 

2. Maken van de offerte

Na onze afspraak maken we een gedetailleerde offerte voor het saneren van de bodemvervuiling in de grond of in het grondwater. Graag komen we bij u langs om de offerte toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Ook kunnen we dan goed onderbouwen waarom dit plan van aanpak de juiste is voor uw project.

 

3. Het opstellen van de planning

Nadat onze offerte is goedgekeurd, maken we een duidelijke planning. Zo weten we beide wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

 

4. De bodem saneren

Op de afgesproken data gaan we aan de slag met het saneren van de bodem. Hier volgen we ons plan van aanpak, zodat de vervuilde bodem veilig gesaneerd wordt.

 

 5. Vervoeren van het grond of bagger

De bodem is gesaneerd. Wij vervoeren het grond / bagger en maken de bodem klaar voor gebruik. We kunnen de bodem dus ook bouwrijp maken!

Wat zijn de kosten van bodemsanering?

De kosten van een bodemsanering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Om een gedetailleerde offerte op te kunnen maken zal er eerst een bodemonderzoek gemaakt moeten worden door onafhankelijk onderzoeksbureau. Op basis van dit rapport kunnen wij vervolgens een offerte opmaken. De factoren die onder andere invloed kunnen hebben op de kosten zijn:

 • De locatie van de bodemvervuiling (binnenstedelijk gebied of in een buitenstedelijk gebied)
 • Het bestemmingsplan van de locatie
 • De complexiteit van het saneren
 • De omvang en de diepte van de bodemvervuiling
 • Welke saneringstechnieken er gebruikt moeten worden

Heeft u al een bodemonderzoek laten doen? Dan kunnen wij op basis hiervan een offerte uitbrengen. Als u nog geen bodemonderzoek heeft laten doen, dan kunnen wij dit voor u uit handen nemen.

bodemsanering kosten

De bodemvervuiling laten saneren door DCC?