Offerte aanvragen

Sloop leidingbrug van chemische fabriek

Afgelopen juni en juli hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de sloop van een leidingbrug in een chemische fabriek waar onder meer grondstoffen voor isolatie worden geproduceerd. De leidingbrug kon niet zomaar gesloopt worden, omdat een deel intact moest blijven en tevens in gebruik was. Mede om die reden hebben wij een hijsplan gemaakt om de eerste delen voorzichtig te los te kunnen slopen van het te behouden deel.

 

Taak-Risico Analyse en hijsplannen

 

In een leidingbrug, waar naast  leidingen ook kabels doorheen lopen, is het van belang om voorzichtig te werk te gaan. Je kunt niet in het wilde weg gaan slopen en dingen naar beneden halen. Daarom hebben we vooraf het werk uitgebreid bekeken. Hieruit bleek dat wanneer we de eerste delen af zouden hijsen, wij het restant met de sloopkraan konden slopen.

Uiteindelijk zijn we met onze machines aan de slag gegaan. Eerst is er een deel van de leidingbrug afgehesen. Toen de leidingbrug op de grond lang, hebben we het in kleine stukken gesloopt en afgevoerd naar een erkende verwerker. Deze stap hebben we een aantal keer herhaald, zodat het resterende deel van de leidingbrug vrij kwam te staan en met behulp van de sloopkraan met schrootschaar geknipt kon worden.

 

Palen inmeten na sloop

 

De leidingbrug stond op een fundering met heipalen. Deze hebben we tot 2 meter onder het maaiveld vrij gegraven, gesloopt en afgevoerd. De achtergebleven heipalen zijn ingemeten. Door middel van inmeten ten opzichte van NAP brengen we exact in kaart op welke plaats en hoe diep zich de afgeknipte palen bevinden. Zo hoeven de heipalen niet in geheel te worden verwijderd en wordt er met toekomstige bouw rekening gehouden met de oude heipalen. De ontstane gaten hebben we natuurlijk weer netjes opgevuld met aangeleverd grond.

In totaal hebben de werkzaamheden zo’n 4 weken geduurd. We kunnen weer met een gerust hart zeggen: Uw project, efficiënt uitgevoerd.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?