Offerte aanvragen

Radioactieve bronnen verwijderen in Rotterdam en omgeving

Wanneer u op zoek bent naar een specialist in verwijdering van radioactieve bronnen en slakkenwol, bent u bij DCC aan het goede adres!

Wij zijn een multidisciplinair sloopbedrijf in Rotterdam en bieden alle diensten aan die bij het slopen, monteren/demonteren, vervoeren, saneren, en bouwrijp maken van een terrein komen kijken. U heeft met ons één aanspreekpunt voor uw hele project.

 

Radioactieve bronnen verwijderen in Rotterdam en omgeving

Heeft u een sloopproject in een industriegebied in Rotterdam of omgeving? Het is dan belangrijk om extra rekening te houden met de veiligheid, milieu en gezondheid. Daarbij is efficiëntie erg belangrijk, omdat er veel processen en hoge veiligheidseisen zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. DCC heeft jarenlange ervaring met verschillende type sloopprojecten en is daarmee ook specialist in de verwijdering van radioactief materiaal.

 

Slakkenwol

Voornamelijk in de industrie is er in het verleden veel gebruik gemaakt van slakkenwol als isolatiemateriaal bij de bouw van fabrieken en centrales. Wanneer zo’n fabriek of centrale gesloopt wordt, moet het radioactieve slakkenwol onder asbestcondities verwijderd worden. Dit gaat altijd in overleg met milieu instanties.

 

Meting ter plaatse

Hoe sterk de straling van het slakkenwol is, wordt bepaald door een meting ter plaatse. Deze meting geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en op welke manier het slakkenwol verwijderd moet worden. Wij beschikken over deskundig personeel met jarenlange ervaring in dit specialisme en kunnen u adviseren en begeleiden in een traject waarbij de radioactieve slakkenwol verwijderd moet worden.

 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Ieder project ondergaat voordat de werkzaamheden van start gaan, een Taak Risico Analyse (TRA). Hierin worden de mogelijke risico’s in kaart gebracht om zo ook voor afwijkende werkzaamheden en projecten zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Na deze risico inventarisatie wordt het geëvalueerd hoe er met elk risico omgegaan dient te worden. Dit wordt een in plan van aanpak – oftewel sloopplan – vastgelegd.

 

DCC: uw project, efficiënt uitgevoerd

Door onze persoonlijke aanpak, korte lijnen en unieke werkwijze zorgen wij ervoor dat we elk project zo efficiënt mogelijk doorlopen. En onze ervaring zorgt er voor dat wij kunnen inzoomen op een project en snel in staat zijn om pijnpunten bloot te leggen waardoor onnodige vertragingen binnen uw project voorkomen kunnen worden.

 

Neem vrijblijvend contact op via +31 (0) 85 201 87 26 of stuur een mailtje naar info@dcc-eu.com.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?