Offerte aanvragen

Industriële sloop in Rotterdam en omgeving

Wanneer u op zoek bent naar een specialist in alle voorkomende industriële sloop en demontage projecten voor de petrochemische industrie, voedingsindustrie en procesindustrie, bent u bij DCC aan het goede adres!

Wij zijn een multidisciplinair sloopbedrijf en bieden alle diensten aan die bij het slopen, monteren/demonteren, vervoeren, saneren, en bouwrijp maken van een terrein komen kijken. U heeft met ons één aanspreekpunt voor uw hele project.

 

Industriële sloop in Rotterdam en omgeving

Heeft u een sloopproject in een industrieel gebied? Het is dan belangrijk om extra rekening te houden met de veiligheid, milieu en gezondheid. Daarbij is efficiëntie erg belangrijk, omdat er veel processen en hoge veiligheidseisen zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. DCC heeft jarenlange ervaring met verschillende type sloopprojecten en is daarmee ook specialist in industriële sloopprojecten.

Veiligheid staat altijd voorop, want in bijvoorbeeld de chemische (en petrochemische) industrie liggen altijd verborgen gevaren op de loer. Zorgvuldige inspectie en voorbereiding is daarom erg belangrijk. Naast chemische verontreiniging komen we ook vaak asbesthoudende materialen tegen in onderdelen van de fabrieks faciliteiten.

 

Koud slopen in Rotterdam en omgeving

Koud slopen wordt ook wel coldcutting genoemd. Dit is een koudwater snijtechniek voor metalen, composites en plastics die vaak wordt ingezet bij de sloop van complexe en gevaarlijke industriële objecten. Bij coldcutting wordt koud water onder extreem hoge druk gebruikt. Door het water onder hoge druk via een smalle spuitmond te leiden, ontstaat er een sterk geconcentreerde straal.

Omdat bij deze techniek gebruik wordt gemaakt van koud water, ontstaat er tijdens het snijproces geen warmteontwikkeling en vonken. Daarnaast komen er geen gevaarlijke gassen vrij zoals bij traditionele snijbranders. Eventueel explosiegevaar neemt hierdoor dusdanig af. Koud slopen is hierdoor bij uitermate geschikt voor het snijden van o.a. pijpleidingen, olie en gas opslagtanks, scheepsruimen en productieplatformen.

 

Restwaarde bemiddeling in Rotterdam en omgeving

Bij een project industrie sloop staat een veilige en duurzame uitvoering van het sloopproject centraal. Voor de start van het sloopproject vindt er een inventarisatie van de reststoffen plaats. Er wordt in kaart gebracht welke stukken handmatig en selectief gedemonteerd moeten worden. Dit ter bevordering van het hergebruik van bouwmaterialen, recycling used equipment.

 

Hijswerk, lifting en industriële verhuizing

Wanneer een specifiek stuk equipment uit een omgeving verwijderd moet worden en elders geplaatst moet worden, zorgen wij voor de demontage; het hijsplan en het hijswerk; het transportplan en het transport; de montage op de nieuwe locatie en de overige benodigde plannen en vergunningen.

Bij een grote verhuizing, bijvoorbeeld tijdens een fabrieksstop, maken wij specifieke hijsplannen om de inzet van de gebruikte kraan te maximaliseren. Met een goed geschreven plan weet u van te voren waar u aan toe bent, staat de kraan zo min mogelijk stil en ontstaan er weinig onvoorziene situaties.

Alles wat betrekking heeft tot het uitvoeren van uw (sloop)project kunnen wij uit handen nemen. Zo behoudt u het totaaloverzicht en kiest u voor het scenario dat het best bij uw project en budget past.

 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Ieder project ondergaat voordat de werkzaamheden van start gaan, een Taak Risico Analyse (TRA). Hierin worden de mogelijke risico’s in kaart gebracht om zo ook voor afwijkende werkzaamheden en projecten zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Na deze risico inventarisatie wordt het geëvalueerd hoe er met elk risico omgegaan dient te worden. Dit wordt een in plan van aanpak – oftewel sloopplan – vastgelegd.

 

DCC: uw project, efficiënt uitgevoerd

Door onze persoonlijke aanpak, korte lijnen en unieke werkwijze zorgen wij ervoor dat we elk project zo efficiënt mogelijk doorlopen. En onze ervaring zorgt er voor dat wij kunnen inzoomen op een project en snel in staat zijn om pijnpunten bloot te leggen waardoor onnodige vertragingen binnen uw project voorkomen kunnen worden.

 

Neem vrijblijvend contact op via +31 (0) 85 201 87 26 of stuur een mailtje naar info@dcc-eu.com.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?