Offerte aanvragen

Milieu en bodemsanering

Planmatig saneren

Wanneer de bodem of het water in de bodem verontreinigd is, kunnen wij dit voor u saneren. Afhankelijk van de bestemming voor het braakliggende terrein en de mate van verontreiniging wordt er een plan gemaakt om het terrein voldoende te saneren.

 

Bodemsanering is een bijkomstige dienst die vaak voorkomt bij het slopen van funderingen. Het komt voor dat bij het analyseren van de bodem ook asbest wordt gesignaleerd. Wanneer wij in een vroegtijdig stadium ingeschakeld worden, kunnen wij door ervaring en kennis rekening houden met verschillende scenario’s. Hierdoor kunnen de doorlooptijd en kosten van een geheel project positief worden beïnvloed.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?