Offerte aanvragen

Asbestsanering

Asbestsanering

Asbest kan op een project een grote impact hebben. Omdat je asbest op de meest uiteenlopende plekken in bijvoorbeeld fabrieken, installaties, centrales en op schepen kan tegenkomen, is het verstandig om de inventarisatie door een professional uit te laten voeren.

Asbestsanering moet natuurlijk veilig gebeuren. Het is immers schadelijk voor de gezondheid. Daarom kunnen wij zowel de sanering als de constatering uitvoeren. Met behulp van volgelaatsmaskers, overalls, adembescherming, materiaal om een werkgebied in te richten en de nieuwste technieken, voeren wij geheel veilig al de werkzaamheden uit.

 

Keramisch wol verwijderen

Nadat keramisch wol blootgesteld is aan hoge temperaturen kan het schadelijke effecten hebben en zich gedragen als asbest. Bij constatering door ons is het daarom belangrijk dat keramische wol ook als asbest wordt behandeld om de gezondheid van medewerkers en het milieu te waarborgen. Voor keramische wol is nog geen duidelijke wet- en regelgeving. Maar wij zijn er tijdens onze werkzaamheden wel alert op en geven er duidelijk waarschuwingen vooraf.

 

Chroom-6

Chroom-6 is bij het grote publiek wel bekend door de toepassing op militaire voertuigen of treinen van de Nederlandse Spoorwegen. In vaste vorm kan Chroom-6 geen kwaad. Maar net als keramische wol en asbest kunnen fijnstofdeeltjes van Chroom-6 serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Ook op Chroom-6 zijn wij alert en geven duidelijke waarschuwingen af wanneer dit geconstateerd wordt.

 

Batteryspray

Batteryspray is een nieuwe methode die is opgenomen in de SMA-rt. Deze methode wordt toegepast om asbest op een zo efficiënt mogelijke manier te verwijderen. Ook kan er door deze methode veiliger en voordeliger worden gewerkt. Dit heeft in het verleden al geresulteerd in tijdwinst bij fabrieksstops of projecten waar strakke deadlines een grote rol speelden.

Hoe werkt het?
Batteryspray is een methode om asbesthoudende flenspakkingen efficiënt te verwijderen. Omdat we bij de Batteryspray methode werken met een speciale vloeistof die de asbesthoudende flenspakkingen nat houdt, wordt het risico teruggedrongen naar de laagste risicoklasse. De duurdere en conventionele methoden zijn dan niet meer nodig.

Om de Batteryspray methode toe te kunnen passen, wordt er onder de flensverbindingen een flexibele lekbak gemonteerd. In deze lekbak liggen speciale absorptiedoeken die het asbesthoudend materiaal opvangen. De lekbak is aan de onderkant verbonden met een jerrycan die de vloeistof opvangt waarmee de flensverbinding wordt beneveld.

Boven de flensverbindingen zijn meerdere vernevelaars gemonteerd, die de flensverbinding met de asbesthoudende flenspakking nat houden tijdens het verwijderen van de pakking. Nadat de asbesthoudende pakking is verwijderd, worden de absorptiedoeken en de inhoud van de jerrycan als asbesthoudende materialen afgevoerd. Een nieuwe, snelle, efficiënte en daarmee geld- en tijdbesparende methode. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?