Offerte aanvragen

Circulair slopen in Rotterdam en omgeving

Materiaal over na een sloopproject? DCC heeft zich door jarenlange ervaring gespecialiseerd in circulair slopen. Het is een duurzame manier van omgaan met restmateriaal. 

Wij zijn een multidisciplinair sloopbedrijf in Rotterdam en bieden alle diensten aan die bij het demonteren, slopen, vervoeren, saneren, en bouwrijp maken van een terrein komen kijken. Ook wanneer er na een project nog materialen over zijn die nog te gebruiken zijn, kunnen wij u helpen met het doorverkopen van equipment en restmaterialen. 

 U heeft met ons één aanspreekpunt voor uw hele project. 

 

Circulair slopen in Rotterdam en omgeving

Bij circulair slopen gaan we op een dusdanige manier demonteren, ontmantelen of slopen, dat de grondstoffen die vrijkomen weer hoogwaardig in een nieuw project toegepast kunnen worden. Deze grondstoffen vloeien daarna direct terug in de maatschappij, waarin ze worden gebruikt om nieuwe structuren te bouwen. Door circulair slopen gaan dus geen kostbare materialen verloren. Integendeel. Het biedt kansen.

 

Inventarisatie restmaterialen

Voor het hoogwaardig hergebruik maken wij altijd eerst een inventarisatie van de materialen. De geschikte materialen voor hergebruik worden vervolgens vakkundig gedemonteerd en aangeboden op de particuliere en zakelijke markt. Uiteindelijk vinden alle gebruikte materialen een nieuwe bestemming.

Wij hanteren tijdens een sloopproject een rangorde voor de manier waarop wij met  de vrijgekomen materialen omgaan.

 

1. Hoogwaardig hergebruik

In eerste instantie proberen we de materialen door te verkopen aan een partij die de materialen op dezelfde manier kan hergebruiken als ze oorspronkelijk zijn bedoeld. Dat wil zeggen: een raamkozijn wordt elders ook als raamkozijn gebruikt.

2. Recyclen grondstoffen

Wanneer dit niet mogelijk is, kijken we naar de mogelijkheden om delen van constructies om te vormen naar bruikbare grondstoffen voor toekomstige bouwprojecten of energiewinning. 

3. Storten van afval

Als bovenstaande niet tot de mogelijkheden behoort, dan pas kijken wij naar de opties voor het verbranden of storten van afval. 

 

Transport restmaterialen

Wanneer de eindbestemming van het restmateriaal bekend is, kunnen wij indien wenselijk ook het transport voor u regelen. Hoewel we het transport niet in eigen beheer hebben, werken we samen met verschillende partnerbedrijven met wie wij dit voor u kunnen coördineren. 

 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Ieder sloopproject ondergaat voordat de werkzaamheden van start gaan, een Taak Risico Analyse (TRA). Hierin worden de mogelijke risico’s in kaart gebracht om zo ook voor afwijkende werkzaamheden en projecten zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Na deze risico inventarisatie wordt het geëvalueerd hoe er met elk risico omgegaan dient te worden. Dit wordt een in plan van aanpak – oftewel sloopplan – vastgelegd. 

 

DCC: uw project, efficiënt uitgevoerd

Door onze persoonlijke aanpak, korte lijnen en unieke werkwijze zorgen wij ervoor dat we elk project zo efficiënt mogelijk doorlopen. En onze ervaring zorgt er voor dat wij kunnen inzoomen op een project en snel in staat zijn om pijnpunten bloot te leggen waardoor onnodige vertragingen binnen uw project voorkomen kunnen worden.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?