Offerte aanvragen

Certificaten

BRL SVMS-007
Het milieu en de veiligheid van alle betrokkenen hoort bij elk sloopproject op nummer 1 te staan. Daarom is het van groot belang om een project eerst grondig voor te bereiden voordat we fysiek van start gaan. Op deze manier ontstaan er geen onvoorziene situaties die bedreigend kunnen zijn voor mensen en belastend kunnen zijn voor het milieu.

In de BRL SVMS-007 staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. Je mag van ons verwachten dat wij:

  • Een professioneel sloopplan met je doornemen
  • Het te slopen object en de bijbehorende stoffen grondig inventariseren
  • Een stoffenverantwoording van vrijkomende sloopmaterialen opstellen
  • Het project veilig en milieukundig slopen
  • De aansprakelijkheidsverzekeringen regelen en alle regels naleven
  • Bij elk project deskundig personeel inzetten

Download het certificaat

 

Procescertificaat Asbestverwijdering
Asbest is een gevaarlijke stof en kan in sommige gevallen levensbedreigend zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om te voldoen aan alle strenge eisen die voor het saneren van asbest in de wet en regelgeving zijn vastgelegd.

Dit certificaat, voorheen het SC-530 certificaat, richt zich niet alleen op de veiligheid van de uitvoerders van asbestsanering en de directe omgeving, maar ook op het milieutechnisch verwerken van asbest.

Doordat wij in het bezit zijn van het procescertificaat asbestverwijdering mogen wij in alle risicoklassen asbest verwijderen.

 

ISO 9001
Het ISO 9001 certificaat staat in heel de wereld in veel uiteenlopende branches bekend als de meest erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001 certificaat, laten wij zien dat wij veel waarde hechten aan klanttevredenheid en continue verbetering van onze organisatie.

Download het certificaat

 

(VCA-P) De VCA Petrochemie certificering
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door te werken volgens de VCA norm leggen wij als bedrijf de basis om iedere dag veilig en gezond te werken.

Omdat veel van onze klanten zich bevinden in de petrochemie beschikken wij als bedrijf over het VCA-P certificaat. Binnen de petrochemie zijn de risico’s vaak nog groter dan op normale bouwplaatsen. Het VCA-P certificaat is een aanvulling op het normale VCA certificaat. Op het gebied van veiligheidsstandaarden is VCA-P het hoogst haalbare certificaat.

Download het certificaat

 

Milieubarometer Certificaat
De Milieubarometer is een monitoringsinstrument waarmee wij onze CO₂- en milieu-impact in kaart brengen. Onderdeel van de Milieubarometer is het het opstellen en implementeren van een besparingsplan. Door te werken volgens dit besparingsplan verbeteren wij als bedrijf onze duurzaamheid en werken wij continu aan het verkleinen van onze CO2-voetafdruk.

Duurzaam ondernemen is de standaard. Met het Milieubarometer Certificaat maken wij duurzaam ondernemen aantoonbaar voor opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers. Met het behalen van het certificaat tonen wij aan dat wij in de afgelopen drie jaar minstens 5% milieuwinst hebben geboekt en dat wij eerlijk communiceren over onze milieu resultaten.

Download het certificaat

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?