Offerte aanvragen

Bodemsanering in Rotterdam en omgeving

Wanneer u op zoek bent naar een specialist in bodemsanering in Rotterdam, bent u bij DCC aan het goede adres! Bij bodemsanering wordt grond vrijgemaakt van verontreiniging. Het is een bijkomstige dienst wat vaak voorkomt bij het slopen van funderingen.

Wij zijn een multidisciplinair sloopbedrijf in Rotterdam en bieden alle diensten aan die bij het slopen, monteren/demonteren, vervoeren, saneren, en bouwrijp maken van een terrein komen kijken. U heeft met ons één aanspreekpunt voor uw hele project.

 

Bodemsanering in Rotterdam en omgeving

Heeft u een sloopproject in een industriegebied in Rotterdam of omgeving? Grote kans dat daar bodemsanering bij komt kijken. Het is dan belangrijk om extra rekening te houden met de veiligheid, milieu en gezondheid. Daarbij is efficiëntie erg belangrijk, omdat er veel processen en hoge veiligheidseisen zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. DCC heeft jarenlange ervaring met verschillende type sloopprojecten en is daarmee ook specialist in bodemsanering.

 

Planmatige bodemsanering in Rotterdam

Wanneer de bodem of het water in de bodem verontreinigd is, kunnen wij uw bodem saneren. Afhankelijk van de bestemming voor het braakliggende terrein en de mate van verontreiniging, wordt er een plan gemaakt om het terrein voldoende te saneren.

Het komt voor dat bij het analyseren van de bodem ook asbest wordt gesignaleerd. Wanneer wij in een vroegtijdig stadium ingeschakeld worden, kunnen wij door ervaring en kennis rekening houden met verschillende scenario’s. Hierdoor kan de doorlooptijd en kosten van een geheel project positief worden beïnvloed.

Wij zorgen ook voor transport, restwaarde bemiddeling van materialen en doorverkoop van used equipment. Alles wat betrekking heeft tot het uitvoeren van uw (sloop)project kunnen wij uit handen nemen. Zo behoudt u het totaaloverzicht en kiest u voor het scenario wat het best bij uw project en budget past.

 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) bij bodemsanering

Bij het saneren van de bodem in de omgeving van Rotterdam en omstreken is het belangrijk, voordat de werkzaamheden van start gaan, een Taak Risico Analyse (TRA). Hierin worden de mogelijke risico’s in kaart gebracht om zo ook voor afwijkende werkzaamheden en projecten zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Na deze risico inventarisatie wordt het geëvalueerd hoe er met elk risico omgegaan dient te worden. Dit wordt een in plan van aanpak – oftewel sloopplan – vastgelegd.

 

DCC: uw bodemsanering, efficiënt uitgevoerd in de omgeving Rotterdam

Door onze persoonlijke aanpak, korte lijnen en unieke werkwijze zorgen wij ervoor dat we elk project zo efficiënt mogelijk doorlopen. En onze ervaring zorgt er voor dat wij kunnen inzoomen op een project en snel in staat zijn om pijnpunten bloot te leggen waardoor onnodige vertragingen binnen uw project voorkomen kunnen worden.

 

Neem vrijblijvend contact op via +31 (0) 85 201 87 26 of stuur een mailtje naar info@dcc-eu.com.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?