Offerte aanvragen

Batteryspray asbest saneren in Rotterdam

Wanneer u op zoek bent naar een specialist in verwijdering van asbest tussen flenspakkingen middels Batteryspray, bent u bij DCC aan het goede adres! 

 

Wij zijn een multidisciplinair sloopbedrijf in Rotterdam en bieden alle diensten aan die bij het demonteren, slopen, vervoeren, saneren, en bouwrijp maken van een terrein komen kijken. Ook wanneer er na een project nog materialen over zijn die nog te gebruiken zijn, kunnen wij u helpen met het doorverkopen van equipment en restmaterialen tegen de beste prijs. 

 

 U heeft met ons één aanspreekpunt voor uw hele project. 

Batteryspray is een nieuwe asbestsanering methode die is opgenomen in de SMA-rt. Deze methode wordt toegepast om asbest op een zo efficiënt mogelijke manier te verwijderen. Door deze methode kan er veiliger en voordeliger worden gewerkt. Dit heeft in het verleden al geresulteerd in tijdwinst bij fabrieksstops of projecten waar strakke deadlines een grote rol speelden.

 

Hoe werkt Batteryspray?

Batteryspray is een methode om asbesthoudende flenspakkingen efficiënt te verwijderen. De Batteryspray methode werkt volgens een specifiek protocol en met een speciale vloeistof. Wanneer de batteryspray methode op de juiste wijze wordt toegepast wordt de asbest risicoklasse teruggedrongen naar de laagste risicoklasse.  De duurdere en conventionele methoden zijn dan niet meer nodig. 

 

Om de Batteryspray methode toe te kunnen passen, wordt er onder de flensverbindingen een flexibele lekbak gemonteerd. In deze lekbak liggen speciale absorptiedoeken die het  asbesthoudend materiaal opvangen. De lekbak is aan de onderkant verbonden met een jerrycan die de vloeistof opvangt waarmee de flensverbinding wordt beneveld. 

 

Boven de flensverbindingen zijn meerdere vernevelaars gemonteerd, die de flensverbinding met de asbesthoudende flenspakking continu benevelen en daardoor nat houden tijdens het verwijderen van de pakking. Nadat de asbesthoudende pakking is verwijderd, worden de absorptiedoeken en de inhoud van de jerrycan als asbesthoudende materialen afgevoerd. Een nieuwe, snelle, efficiënte en daarmee geld- en tijdbesparende methode. 

 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

 

Ieder sloopproject ondergaat voordat de werkzaamheden van start gaan, een Taak Risico Analyse (TRA). Hierin worden de mogelijke risico’s in kaart gebracht om zo ook voor afwijkende werkzaamheden en projecten zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Na deze risico inventarisatie wordt gekeken hoe er met elk risico omgegaan dient te worden. Dit wordt in plan van aanpak – oftewel sloopplan – vastgelegd. 

 

DCC: uw project, efficiënt uitgevoerd

 

Door onze persoonlijke aanpak, korte lijnen en unieke werkwijze zorgen wij ervoor dat we elk project zo efficiënt mogelijk doorlopen. Onze ervaring zorgt er voor dat wij kunnen inzoomen op een project en snel in staat zijn om pijnpunten bloot te leggen waardoor onnodige vertragingen binnen uw project voorkomen kunnen worden.

Een selectie van onze klanten:

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?