Asbestsanering

Asbestsanering

Asbest kan op een project een grote impact hebben. Omdat je asbest op de meest uiteenlopende plekken in bijvoorbeeld fabrieken, installaties, centrales en op schepen kan tegenkomen, is het verstandig om de inventarisatie door een professional uit te laten voeren.

Asbestsanering moet natuurlijk veilig gebeuren. Het is immers schadelijk voor de gezondheid. Daarom kunnen wij zowel de sanering als de constatering uitvoeren. Met behulp van volgelaatsmaskers, overalls, adembescherming, materiaal om een werkgebied in te richten en de nieuwste technieken, voeren wij geheel veilig al de werkzaamheden uit.

 

Keramisch wol verwijderen

Nadat keramisch wol blootgesteld is aan hoge temperaturen kan het schadelijke effecten hebben en zich gedragen als asbest. Bij constatering door ons is het daarom belangrijk dat keramische wol ook als asbest wordt behandeld om de gezondheid van medewerkers en het milieu te waarborgen. Voor keramische wol is nog geen duidelijke wet- en regelgeving. Maar wij zijn er tijdens onze werkzaamheden wel alert op en geven er duidelijk waarschuwingen vooraf.

 

Chroom-6

Chroom-6 is bij het grote publiek wel bekend door de toepassing op militaire voertuigen of treinen van de Nederlandse Spoorwegen. In vaste vorm kan Chroom-6 geen kwaad. Maar net als keramische wol en asbest kunnen fijnstofdeeltjes van Chroom-6 serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Ook op Chroom-6 zijn wij alert en geven duidelijke waarschuwingen af wanneer dit geconstateerd wordt.

Wilt u tijd besparen en met minder partijen overleggen over de prijs, kwaliteit en uitvoering van uw project?